Desember Veiling in Mosselbaai by Vredebest Auctioneers